V rámci realitní činnosti naší společnosti nabízíme klientům i související právní servis spočívající v přípravě návrhu kupních smluv advokátem, přičemž klientům nabízíme i doprovodnou službu advokátní úschovy. Návrhy kupních smluv jsou připravovány advokátem v základním znění s vyváženými právy a povinnostmi obou smluvních stran kupní smlouvy. Návrhy smluv jsou klientům zasílány k případným připomínkám, které jsou následně dle požadavku klienta zapracovány do kupní smlouvy před jejím podpisem.

   Službu advokátní úschovy klientům nabízíme za účelem zajištění práv a povinností prodávajícího a kupujícího z kupní smlouvy. Podstatou advokátní úschovy je ochrana obou smluvních stran kupní smlouvy, kdy kupní cena prodávané nemovitosti je do advokátní úschovy složena před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přičemž k uvolnění kupní ceny z advokátní úschovy dochází až v okamžiku, kdy je kupující v katastru nemovitostí prokazatelně evidován jako vlastník prodávané nemovitosti. K poskytování služby advokátní úschovy má advokát zřízen samostatný úschovní účet, který je oddělen od osobního i podnikatelského účtu advokáta a má u banky smluvně zajištěn specifický režim. Finanční prostředky na úschovním účtu advokáta jsou dle zákona č. 21/1992Sb., o bankách v platném znění pojištěny pro případ ukončení činnosti banky do výše 100.00 0 EUR. Úschovní účty advokáta jsou v současné době zřízeny u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jako banky spolupracující v oblasti advokátních úschov s Českou advokátní komorou. Advokátní úschovy jsou podrobeny dohledu České advokátní komory prostřednictvím Elektronické knihy úschov prostředků klienta, která je vedena Českou advokátní komorou, a do níž je advokát povinen každou přijatou úschovu neprodleně registrovat.

 

Spolupracující advokátní kancelář:

 

JUDr. Lenka Mecová, advokátka
ev. č. ČAK 13483
Politických obětí 118, 738 01 Frýdek- Místek
tel: 777 146 273
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.